AEGEE’nin Yapısı

Avrupa Öğrencileri Genel Forumu  yerel ve Avrupa düzeyinde çalışmalar sürdürmektedir.Bu AEGEE’nin en önemli özelliğini oluşturur.

AEGEE, ülke bazlı değil, şehir bazlı örgütlenmiştir.Bunun temel sebebi, birleşik bir Avrupa düşüncesinin savunucu olmasıdır. AEGEE’nin bu düşünceye yönelik belli amaç ve politikaları vardır;

Barış yolunda bütün engelleri, düşmanlıkları, sonradan yaratılmış bölünmeleri ve zorla varsayılan farklılıkları aşmış bir Avrupa oluşturmak.

Avrupa kültür ve uygarlığının anlaşılması ve tanımlanması için çalışmak ve öğrenci hareketliliği ile birlikte Avrupa anlayışını gençler arasında yaygınlaştırmak.

Bölgesel özelliklere ve kültürel farklılıklara saygı gösterirken, bunların Avrupa üst kimliğiyle bir sentezini oluşturmak.

Özgürlük, demokrasi, insan hakları, hoşgörü, hukukun üstünlüğü gibi kavramların daha uygulanabilir olması için çalışmak.

Eğitimin temel bir hak olduğu anlayışını yerleştirmek ve bundan herkesin yararlanabilmesi için çaba göstermek.

Avrupa’nın bugününe ve geleceğine şekil verirken Avrupa dışı kültürleri de tanımak ve desteklemek, onların da güvenliğine ve mutluluğuna katkıda bulunan açık bir Avrupa yaratmak.

Refahın sağlanması yolunda yaratıcılığın ve gelişmenin desteklenmesi, çevrenin korunması ve dünyanın yoksun uluslarına yardım edilmesi yönünde çaba sarfetmek.

Avrupa ulusları arasında bütünleşmenin ve işbirliğinin yapılabileceğini göstermek AEGEE’nin amaçlarındandır. Çalışma yapısı ve tüzüklerle ilgili bilgiler Corpus Ludicirum AEGEE ya da kısa adıyla CIA  denilen ana tüzükte ayrıntılarıyla gösterilmiştir

Yerel düzeyde Anten ve Kontak anten denen, ana  merkezin altyapısını oluşturan bir örgütlenme  biçimine sahiptir. Antenlere ve Kontak antenlere AEGEE  lokalleri denir, AEGEE-Mağusa, AEGEE-Eskişehir, AEGEE-Krakow gibi. Bu lokaller Avrupa temalarını içeren Ulusal ve Uluslar arası etkinlikler düzenler. Lokaller, Antenna statüsü sonrasında AEGEE’nin resmi bir parçası haline gelebilir.

Avrupa düzeyinde Komisyonlar, Çalışma grupları, Başkanlar toplantısı, Yönetim

AEGEE-Avrupa ve Çalışma Gruplarıyla   lokallerin bağlantısı bağlılık sözleşmesinin imzalanmasından sonra yürütülür. İşbirliği ile ilgili ayrıntılar bu sözleşmede yer alır

structure

AGORA NEDİR ?

Agora bir tür yasama işleminin yapıldığı Parlamentodur, burada tüm lokalleri ilgilendiren kararlar alınır ve Tüm Avrupa’daki  lokallerin yöneticileri  6 aylığına seçilir.

Yöneticiler komitesi ( CD ) en az 4 farklı uyruktaki  Tüm Avrupa’yı temsil edecek, 9 kişiden oluşur. Gerekli  koordinasyonu ağda yer alan lokallerin arasında sağlar. Tüzüklere göre, mali etkinlikler de dahil olmak üzere tüm etkinliklerin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Çalışma Grupları ise kendi özel konularıyla ilgili bağımsız çalışma yaparlar ancak Agora’ya karşı da sorumludurlar.

Agora, her lokal’in oy kullanmak amacıyla delegelerinin bulunduğu en önemli etkinlik olan bir Genel Kuruldur. AEGEE lokalleri bu kurula  her yılki üye sayısına göre delege göndermektedir.

Agorada  AEGEE-Europe’unbaşkanı seçilir. Seçimlerden önce her lokalin gönderdiği mali raporlarla, bütçe onaylanır. Yeni politikalar, lokallerin, Yönetim Komitesinin ve Çalışma Gruplarının önerileri değerlendirilip karara bağlanır. Delegelerin 2/3 çoğunluğuyla tüzük değişikliği yapılabilir.Avrupa Komisyonu delegeleri burada seçilir. Her yıl İlkbahar ve Sonbaharda olmak üzere yılda iki kez yapılan Agora değişik ülkelerde gerçekleştirilmektedir.

Herkesin burada delege olarak bağlı oldugu AEGEE lokalinin (Antenna) nüfusu oranında konuşma ve oy verme hakkı vardır.Antenna’nın nüfusu AGORA’da bulunacak delege sayısını belirler. AGORA’ya katılan gözlemcilerin oy  ve konuşma hakkı bulunmaz.

SPONSORLARIMIZ

 • emu

 • gmb

 • atakom-ipekom

 • ezic

 • kktcell

 • kktc dis isleri

 • kktc turizm

 • koop

 • ktto

 • magem

 • shakespeare

 • thy

 • alsancak

 • dnb

 • metgin

 • narnia

 • sun

 • genclik

 • Locca

innvia digital Kbrs